İslam’da Faiz Yasağı Nasıldır? Dinen Faiz Yasak Mı?

İslam'da Faiz Yasağı Nasıldır? Dinen Faiz Yasak Mı?

Evet, İslam’da faiz yasağı bulunmaktadır. İslam hukuku olarak kabul edilen Şeriat, faiz işlemlerini yasaklamıştır. Faiz, İslam düşüncesine göre adaletsiz ve eşitsiz bir işlemdir ve insanlar arasındaki ticari ilişkileri bozar. Bunun yerine, İslam hukuku alternatif olarak ticari faaliyetlerde kar ve zararın eşit olarak paylaşılmasını teşvik etmektedir. İslam dinine tabi iseniz ve şartlarını yerine getirmek konusunda titiz iseniz faiz yasağı günümüz şartlarında rahat hareket etmenizi engelliyor olabilir. Ev, araç veya tarla alacaksanız dikkatli hareket etmeniz gerekir. Banka kredilerini kullanamazsınız çünkü faiz ödemeniz gerekir. Size önerimiz şudur ki! Faizsiz ev, araba edindirme şirketleri yada faizsiz bankacılık katılım bankaları ile yolunuza devam edebilirsiniz.

Faizsiz ev ve araba edindirme şirketleri

İslam yani Kuran faizi yasaklar, çıkarları yasakladığı için ve insanın ezilmesine karşı olduğundan bu şekilde bir sistem söz konusudur. Tefecilik gibi algılanan faiz islamda kesinlikle yasaktır.

Borç almak veya vermekle ilgili bir yasaklama yoktur ancak borcu geri alırken faiz koyamazsınız. Para biriktirebilirsiniz ancak parayı bankada değerlendirerek vadeli hesapta tutamazsınız.  Birçok fetva bu yöndedir.  Bu sebepten ötürü faizsiz bankacılık ve ve benzer şirketler her geçen gün artmaktadır. İşin aslı şudur ki; ticaret yapılırken sıfır karla size kredi verecek bir banka söz konusu değildir. Faizsiz bankacılık sistemi kuran şirketler veya bankalar dahi küçükte olsa bir kar payı almak zorundadır.  Bu kar bankaya aittir.  Siz aslında bir nevi ismi faiz olmasa bile fark ödemiş oluyorsunuz.

Dinen Faiz Nedir?

Dinen faiz, İslam hukukunda belirli bir para miktarının, belirli bir süre içinde belli bir oranla artırılması olarak tanımlanır. İslam hukuku açısından faiz, belirli bir miktardaki parayı, belirli bir zaman dilimi içinde artırarak kâr sağlamanın yasaklandığı anlamında kullanılır.

İslam dininin kaynaklarındaki ayetler ve hadisler, faizin yasaklandığını belirtir ve bu konuda net bir hüküm verir. İslam dini, insanların birbirlerine yardım etmelerini ve birbirlerine faydalı olmalarını öngörür, ancak faiz ile kâr sağlamanın yasaklandığını vurgular. Bununla birlikte, İslam âlimleri arasında faiz konusunda farklı görüşler bulunmaktadır ve bu konuda net bir hüküm bulunmamaktadır.

İslam'da Faiz Yasağı Nasıldır? Dinen Faiz Yasak Mı?

İslam’da faiz yasağı ve tefecilik nasıldır?

İslam dini açısından faiz yasağı, Kuran’daki ayetler ve Peygamber Efendimizin hadisleri tarafından belirtilmiştir. İslam dini, insanlar arasındaki ilişkileri ve maddi işlemleri adil ve eşit olmasını öngörür ve faizin bu adaleti ve eşitliği bozan bir unsur olduğunu belirtir.

Faiz, belirli bir miktardaki para miktarının, belirli bir süre içinde belirli bir oranla artırılması olarak tanımlanır. İslam dini, faiz ile kâr sağlamanın yasaklandığını vurgular ve insanların birbirlerine yardım etmelerini ve birbirlerine faydalı olmalarını öngörür.

Faiz yasağı, İslam dini açısından ticaret ve finansal işlemlerde adaleti ve eşitliği sağlamayı amaçlar. Faiz ile kâr sağlamanın yasaklanması, insanlar arasındaki ilişkilerin dürüst ve adil olmasını ve maddi işlemlerin dürüst ve eşit şekilde yapılmasını amaçlar.

Bu nedenle, İslam dini açısından faiz yasağı, insanlar arasındaki ilişkileri ve maddi işlemleri adil ve eşit şekilde yapmayı amaçlar ve faiz ile kâr sağlamanın yasaklanmasını öngörür.

İslam’a göre neden faizcilik, tefecilik gibi görülüyor ve neden yasaktır? İlk başta faiz ödemede tam olarak yanlış olan nedir? Neden İslam’da büyük bir günah sayılıyor? Oysa büyük kolaylıkta sağlıyor.

Bugünkü bankaların talep ettiği faizleri de içeren herhangi bir biçimde İslam’a ilgi tamamen yasaktır, çünkü fakir borçlular için sadece sefalet ve sıkıntı yaratmaz, aynı zamanda tüm dünyayı sarsan en yaygın enflasyon nedenlerinden biridir. Araştırmalar, bilgi birikimime ve görüşüme göre, bankacılık sektörünün bazı yandaşlarının önerdiği gibi İslam, borçlulardan bir kuruş bile (veya herhangi bir nominal çıkar) borçlandırılmasına izin vermiyor. Bilginlerin çoğu, riba’nın yasak olduğu konusunda hemfikir olmasına rağmen, hepsi cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda hem fikir değil.

Bakara Suresi – 275 . Ayet Tefsiri (Faiz Ayeti)

Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, “Alım satım da ancak faiz gibidir” demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi de Allah’a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.

Faiz İslam’da Ne Zaman Yasaklandı?

Faiz yasağı, İslam’ın kurucusu olan Peygamber Muhammed tarafından ortaya konmuştur ve Kuran-ı Kerim’de de yer almaktadır. İslam hukuk sistemi olarak kabul edilen Şeriat’ın temelinde faiz yasağı bulunmaktadır ve bu yasağın uygulanması 7. yüzyılın başlarında başlamıştır. Faiz yasağı, İslam dünyasında ticari ve finansal işlemlerin adaletli ve eşitliği temel alan bir anlayışın oluşmasına yardım etmiştir.

Faiz Her Dinde Haram Mı?

Hayır, faiz her dinde haram değildir. İslam hukuk sistemi olarak kabul edilen Şeriat hariç, diğer dinler ve hukuk sistemleri faizin haramlığına ilişkin bir yasağı bulunmayabilir. Örneğin, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinler faizin belirli bir sınır dahilinde kabul edilebilir olduğunu ve faizin kullanımının dini yasaklarla sınırlı olmadığını belirtir. Ancak, faizin kullanımı hakkında her dinde farklı görüşler ve anlayışlar bulunabilir ve bir dinin görüşlerine göre faizin kullanımı belirli bir sınır dahilinde kabul edilebilir veya tamamen yasaklanabilir.

Mecburi Faiz Haram Mı?

İslam hukuk sistemi olarak kabul edilen Şeriat’a göre, mecburi faiz de dahil olmak üzere tüm faiz işlemleri haramdır. İslam düşüncesine göre, faiz almak veya vermek insanlar arasındaki ticari ilişkileri bozar ve adaletsiz bir işlemdir. Bu nedenle, mecburi faiz gibi durumlarda bile faiz almak veya vermek yasaklanmıştır. Bunun yerine, İslam hukuku alternatif olarak ticari faaliyetlerde kar ve zararın eşit olarak paylaşılmasını teşvik etmektedir.

Faiz Hangi Durumda Haramdır?

Faiz, İslam inançlarına göre haram sayılır. Genellikle faizli işlemler yapmak, para kazanmak için başkasının parasını kullanmak veya faizle borç vermek olarak tanımlanır. İslam hukukunda faiz haram sayılır çünkü insanların maddi olarak zarar görme olasılığı yüksektir ve insanların malının ve para birimlerinin değerini koruma amacının çatlatılmasına neden olabilir. Faiz haram sayılmasına rağmen, birçok İslam ülkesinde faizli işlemler yapılması yasal hale getirilmiştir ve uygun denetim mekanizmaları konulmuştur.

Banka Faizi Haram Mı?

Banka faizi haram mı?” sorusu, İslam dinine göre faiz yasaklığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı İslam âlimleri, faizin yasaklandığını ve banka faizinin de haram olduğunu savunurlar. Diğer İslam âlimleri ise, faizin yerine bankaların uyguladığı “masraf, komisyon ve hizmet bedellerinin” helal olduğunu ve bu bedellerin bankaların faiz gibi kâr sağlamasının yasal olduğunu öne sürerler.

Her ne kadar İslam âlimleri arasında faiz konusunda farklı görüşler bulunsa da, genel olarak İslam hukuku açısından faizin yasaklandığı ve banka faizinin de haram olabileceği kabul edilir. Bununla birlikte, herkesin kendine göre bir yargıya sahip olduğu ve İslam dini açısından faiz konusunda net bir hüküm bulunmaması nedeniyle, bu konuda kesin bir yanıt vermek zordur.

Hangi Hallerde Faiz Caiz Olur?

İslam hukukunda faizin caiz olduğu durumlar konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Genel olarak, faizin caiz olması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

  • İşletme Faizi: İşletmelerin finansmanı için kullanılan faiz, İslam âlimleri tarafından caiz görülebilir.
  • Hibe Faizi: İhtiyaç sahibi kişilere verilen hibe faizi, İslam âlimleri tarafından caiz görülebilir.
  • Garanti Faizi: Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışı için garanti verilmesi durumunda, garanti faizi de İslam âlimleri tarafından caiz görülebilir.

Bu durumlar dışında, faizin caiz olması için diğer şartların yerine getirilmesi gerektiği de İslam âlimleri arasında farklı görüşlere neden olabilir. Özellikle faiz konusunda farklı görüşler bulunması nedeniyle, faizin caiz olup olmayacağı konusunda net bir hüküm bulunmamaktadır. Herkesin kendine göre bir yargıya sahip olduğu ve İslam dini açısından faiz konusunda net bir hüküm bulunmaması nedeniyle, bu konuda kesin bir yanıt vermek zordur.

Faiz Yemenin Günahı Nedir?

Faiz, İslam dini açısından bir günah olarak kabul edilir. İslam dininin kaynaklarındaki ayetler ve hadisler, faizin yasaklandığını belirtir ve bu konuda net bir hüküm verir.

Faiz, belirli bir miktardaki para miktarının, belirli bir süre içinde belirli bir oranla artırılması olarak tanımlanır. İslam dini, insanların birbirlerine yardım etmelerini ve birbirlerine faydalı olmalarını öngörür, ancak faiz ile kâr sağlamanın yasaklandığını vurgular.

Faizin yasak olması nedeniyle, faiz ile kâr sağlamak İslam dini açısından günah olarak kabul edilir. Bununla birlikte, İslam âlimleri arasında faiz konusunda farklı görüşler bulunmaktadır ve bu konuda net bir hüküm bulunmamaktadır. Herkesin kendine göre bir yargıya sahip olduğu ve İslam dini açısından faiz konusunda net bir hüküm bulunmaması nedeniyle, faizin günah olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda net bir yanıt vermek zordur.

Yorum Yap