Toki Satış

Toki Satış

TOKİ; devlet tarafından kurulan dar gelirli ya da orta düzeyde seyreden gelire sahip aileler için konut ihtiyacı karşılanmasına yönelik bir kurumdur. TOKİ kelime açılımı; Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kuruluşu Turgut Özal’ın talimatı ile 1984 yılında gerçekleşmiştir. Doğrudan başbakanlığa bağlı bir kurumdur.

Mali kaynak yetersizliği sebebiyle belli bir süre arzu edilen konut hizmetini sağlayamadı. 2002 yılı itibariyle planlı kentleşme ve konut seferberliği konuları dahilinde kurumda büyük bir atılım gerçekleşti.

Konut inşası dışında üniversite, cami, stadyum, otel yurt ve kütüphane gibi pek çok yapının inşası konusunda da hizmetleri mevcuttur. Kurumun kuruluşundan bu güne pek çok konut inşa edilip sahiplerine teslim edilmiştir. Tabi Her konuda olacağı gibi TOKİ’den ev sahibi olabilmek içinde bir takım şartlar mevcuttur.

Bunlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Ev sahibi olmak istediğiniz bölgede ki ikamet sürenizin 1 yılı aşmış olması,
  • TOKİ’den daha önce ev almamış olmak,
  • Üzerinize kayıtlı bir mal varlığına sahip olmamak,
  • Aylık gelirinizin 2.600TL’nin üzerinde olmaması

Toki Açık Satış Nedir?

Dar gelirli ya da orta düzeyde gelire sahip kişilere hizmet adına üretilen bu konut projelerinin satışı kura yöntemiyle gerçekleşir. Bu işlem tamamlandıktan sonra proje kapsamında kalan TOKİ stokları açık satış yöntemi ile satışa sunulur. Açık satışla ilgili; hangi tarihte yapılacağı, konutların özellikleri ve fiyatları başvurulacak banka ve bunun gibi koşulları içeren bilgiler TOKİ tarafından duyurulur.

Bu yöntem ve satın alma hakkını ve ev belirleme önceliğini başvuru sırasına göre kullandırır.

Toki kurumu kaynaklarını genişletmek amacıyla ”Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli” çerçevesinde de projeler yürütmekte. Bu projede açık satış yöntemi uygulanıyor. Bu yöntemle gerçekleştirilen satışlar, konut alıcısının belirtilen banka şubesine gidip kararlaştırılan konutun peşinat miktarını yatırıp gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamasıyla gerçekleşir. Yatırılan peşinat, toplam borçtan düşülür ve kalan borç üzerinden taksitlendirme işlemi yapılır.

Kurumun bir diğer kaynak geliştirmek amaçlı gerçekleştirdiği satış tekniği ise Açık Arttırma Yöntemi ile satış tekniğidir. Bu uygulama daha çok alandaki iş yerleri için satışı kapsıyor. Mu teknikte asıl amaç kamu yararına mümkün olan en yüksek geliri elde etmek.

Toki Konut ve Ev Satışlarına Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyenler;

  • Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi,
  • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından alınacak ”Hak Sahiplik Belgesi” ( şehit aileleri, vazife ve harp maluller ya da dul ve yetimler için kredi kullanım durumları hakkında
  • (Engelli vatandaşlar için) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan kimlik kartı fotokopisi ya da sağlık heyet raporu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesi ya da henüz belgeye sahip değillerse emekliliği ispat eden belge veya yazının ibrazı ile başvurularını gerçekleştirebilirler. (Emekli vatandaşlar için)

Yorum Yap