Kira Sözleşmesi Nasıl Olmalı? (Kira Kontratı Örneği) ve Kiracı – Ev Sahibi Hakları Nelerdir?

Kira Sözleşmesi Nasıl Olmalı? (Kira Kontratı Örneği) ve Kiracı - Ev Sahibi Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesi“, bir mülkün kiralanmasıyla ilgili olarak kiracı ve ev sahibi arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, kiralama süresi, kira bedeli, kira ödeme tarihi, depozito miktarı, mülkün kullanımı, kiracının sorumlulukları, ev sahibinin sorumlulukları ve sözleşmenin sona erme koşulları gibi bir dizi konuyu belirler.

Kira sözleşmesi, tarafların hak ve sorumluluklarını koruyan yasal bir belgedir. Sözleşmede belirtilen şartlara uymayan bir taraf, yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, kira sözleşmesi imzalanmadan önce tarafların sözleşmenin tüm maddelerini anladıklarından ve kabul ettiklerinden emin olmaları önemlidir.

Kira sözleşmeleri, genellikle yazılı olarak hazırlanır ve imzalanır. Ayrıca, birçok ülkede kira sözleşmelerinin belirli hükümleri yasal olarak zorunlu tutulur. Kiracılar ve ev sahipleri, kira sözleşmelerinin hükümlerine uygun davranarak sorunsuz bir kiralama süreci yaşayabilirler.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracılar, ev sahibiyle yaptıkları kira sözleşmesine uygun davranarak belirli haklara sahiptirler. Kiracı hakları, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, genellikle şunları içerir:

 1. Barınma hakkı: Kiracılar, kiraladıkları mülkte barınma hakkına sahiptirler ve ev sahibinin bu hakkı engellemesi yasal olarak mümkün değildir.
 2. Temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı: Kiracılar, kiraladıkları mülkte temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamına sahip olma hakkına sahiptirler. Ev sahibi, mülkün bakımını yapmak, onarmak ve kiracının bu hakkını korumakla yükümlüdür.
 3. Gizlilik hakkı: Kiracılar, kiraladıkları mülkte gizlilik hakkına sahiptirler ve ev sahibi, kiracının gizliliğini korumakla yükümlüdür.
 4. Kira bedelinde artışa karşı korunma: Kiracılar, kira bedelinde belirli bir orandan daha yüksek artışa karşı korunma hakkına sahiptirler ve ev sahibi, bu kurala uymak zorundadır.
 5. Depozitonun iade edilmesi: Kiracılar, mülkü teslim ettiklerinde depozitolarını geri almaya hak kazanırlar. Ev sahibi, depozitonun geri ödenmesi için belirli sürelerde yasal olarak bir bildirim yapmak zorundadır.
 6. Mülkü özgürce kullanma hakkı: Kiracılar, kiraladıkları mülkü özgürce kullanma hakkına sahiptirler ve ev sahibi, kiracının bu hakkını sınırlayamaz.

Bu haklar, yasal olarak korunmaktadır ve kiracıların ev sahipleri tarafından haksız bir şekilde işgal edilmelerine, tehdit edilmelerine veya zorbalığa uğramalarına karşı korunmalarını sağlar. Ancak, kiracıların da kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaları ve sözleşmede yer alan sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ev Sahibi Hakları Nelerdir?

Ev sahipleri de kiracıların sahip olduğu haklar kadar, kira sözleşmesinde belirtilen haklara sahiptirler. Bazı ülkelerde bu haklar değişiklik gösterse de, genellikle ev sahibi hakları şunları içerir:

 1. Kira bedelini alma hakkı: Ev sahipleri, kira bedelini zamanında ve tam olarak almak hakkına sahiptirler. Kiracının kira borcu varsa, ev sahibi yasal olarak kiracıya ödeme yapması için süre tanıyabilir veya kira sözleşmesini feshedebilir.
 2. Mülkü kontrol etme hakkı: Ev sahipleri, kiraladıkları mülkü düzenli aralıklarla kontrol etme hakkına sahiptirler. Bu, mülkün bakımını sağlamak ve kiracının sözleşmeye uygun hareket ettiğinden emin olmak için yapılır.
 3. Kiracıların taşınmasını sağlama hakkı: Kiracılar, kira sözleşmesinde belirtilen süre sonunda mülkten ayrılmazlarsa, ev sahibi yasal olarak kiracıların taşınmasını sağlayabilir.
 4. Hasar tazmini hakkı: Kiracılar, mülkte hasar oluştururlarsa, ev sahibi yasal olarak bu hasar için tazminat talep edebilir.
 5. Mülkün boşaltılması hakkı: Ev sahibi, kira sözleşmesinin belirli koşullarında mülkü boşaltma hakkına sahiptir. Bunlar arasında kiracının sözleşmeye uymaması veya mülkte kanun dışı faaliyetlerde bulunması gibi durumlar yer alır.
 6. Kiracı seçme hakkı: Ev sahibi, mülkü kiralamadan önce, kiracıları seçme hakkına sahiptir. Bu hak, kiracının mülkteki diğer kiracılarla uyumlu olup olmayacağını belirlemek için kullanılır.

Bu haklar, ev sahiplerine kira sözleşmesine uygun hareket etme ve mülklerini koruma hakkı verir. Ancak, ev sahiplerinin de yasalara ve kira sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaları gerekmektedir.

Kira Kontratı Kaç Yıl Olur?

Kira kontratı süresi, ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülkedeki farklı eyaletlerde veya bölgelerde farklılık gösterir. Ancak genellikle kira kontratları, 1 yıl veya daha az olmak üzere kısa süreli olarak düzenlenir. Kısa süreli kira kontratları, kiracı ve ev sahibi arasında daha fazla esneklik sağlar ve kiracıların kolayca taşınması veya kira koşullarının değişmesi gibi durumlarda daha az zorluk çıkarır.

Ancak, bazı ülkelerde kira kontratları 2 yıla kadar uzatılabilir ve bu süreler yasa veya yönetmelikler tarafından belirlenir. Kiracılar ve ev sahipleri, kira kontratı süresi hakkında anlaşmaya varabilirler, ancak bu süre yasal sınırların altında olmalıdır.

Bununla birlikte, bazı ülkelerde özellikle ticari gayrimenkuller için daha uzun süreli kira sözleşmeleri yaygın olabilir. Örneğin, işyeri kiralarında 5, 10 veya hatta daha uzun yıllık kira sözleşmeleri görülebilir. Bu durumda, kira sözleşmesi süresi ve şartları her iki taraf için de önemli bir anlaşma olduğundan, sözleşmenin her yönü dikkatle gözden geçirilmelidir.

Kırtasiyeden Alınan Kira Sözleşmesi Geçerli Mi?

Kırtasiyeler gibi genel kullanıma açık mağazalar veya ofis malzemeleri satan dükkanlar, tipik olarak kira sözleşmeleri için hazır formlar veya belgeler sunarlar. Bu sözleşmeler, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiyi belirleyen önemli bir sözleşme olduğundan, dikkatle incelenmeli ve anlaşmanın tarafları arasında iyi bir anlaşma sağlandığından emin olunmalıdır.

Bir kırtasiyeden alınan kira sözleşmesi geçerli olabilir, ancak geçerliliği konusu, sözleşmenin ülkeye, bölgeye veya eyalete bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkelerde, kira sözleşmelerinin özel formatta olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu durumda, kırtasiyelerde bulunan kira sözleşmesi belgelerinin, ülkenin veya bölgenin yasal gerekliliklerine uygun olup olmadığına dikkat etmek önemlidir.

Ayrıca, kırtasiyelerde bulunan kira sözleşmesi belgelerinin, kiracının ve ev sahibinin ihtiyaçlarına uygun olmadığı veya taraflar arasındaki anlaşmazlıkları ele almaya yönelik yeterli bir dille ifade edilmediği durumlar da olabilir. Bu nedenle, kira sözleşmesi için hazır belgeler kullanılmadan önce, sözleşmenin tarafları arasında belirlenmiş şartların açık ve net bir şekilde ifade edildiğinden emin olunmalıdır. Kiracılar ve ev sahipleri, kira sözleşmesi hazırlarken ve imzalarken, sözleşmenin tüm yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olmak için bir avukattan veya bir danışmandan yardım alabilirler.

Resmi Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Resmi kira kontratı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Kiralama şartlarını belirleyin: Kiralama süresi, kira tutarı, ödeme koşulları, depozito tutarı, işletme giderleri, evcil hayvanların kabul edilip edilmeyeceği ve diğer ilgili kiralama şartları gibi konuları belirleyin.
 • Kontratı hazırlayın: Kiralama şartlarını belirledikten sonra, kira kontratını hazırlayabilirsiniz. Kira kontratı genellikle kiracının ve ev sahibinin isimlerini, adreslerini, kira bedelini, depozito tutarını, kira süresini ve ödeme koşullarını içerir.
 • Kira kontratını imzalayın: Kira kontratı, kiracı ve ev sahibi tarafından imzalanmalıdır. Her iki taraf da kontratın şartlarını anlamalı ve kabul etmelidir.
 • Şahitlerin imzasını alın: Kiralama kontratınızda, her iki taraf için de ikişer şahit yer alabilir. Şahitler, kira sözleşmesinin doğru bir şekilde yapıldığını onaylamak için imza atarlar.
 • Kontratı kaydedin: Kira kontratınızın bir kopyasını, kiracı ve ev sahibi arasında bir anlaşmazlık durumunda başvurmak üzere saklayın. Bazı ülkelerde, kira kontratlarının yasal olarak kaydedilmesi gerekebilir. Bu durumda, kira kontratınızı ilgili yasal mercilere kaydetmeniz gerekebilir.
 • Kontratı güncelleştirin: Kiralama süresi bittikten sonra, kira kontratınızı yenilemek veya sözleşmeyi feshetmek isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekebilir. Kiralama şartlarınızda herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, kira kontratınızı güncellemelisiniz.

Kira kontratı hazırlamak, kiralama sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Ancak, kira kontratının hazırlanması veya güncellenmesiyle ilgili olarak hukuki tavsiye almak, tüm tarafların haklarını ve yasal yükümlülüklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Kiracı ile Sözleşme Nasıl Yapılır?

Kiracı ile sözleşme yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Kiralama şartlarını belirleyin: Kiralama süresi, kira tutarı, ödeme koşulları, depozito tutarı, işletme giderleri, evcil hayvanların kabul edilip edilmeyeceği ve diğer ilgili kiralama şartları gibi konuları belirleyin.

 • Kiracıyı seçin: Kiracı adayları arasında bir seçim yapın. Bu aşamada, kiracı adaylarının referanslarını kontrol etmek veya kredi raporlarını incelemek isteyebilirsiniz.
 • Kontratı hazırlayın: Kiralama şartlarını belirledikten sonra, kira kontratını hazırlayabilirsiniz. Kira kontratı genellikle kiracının ve ev sahibinin isimlerini, adreslerini, kira bedelini, depozito tutarını, kira süresini ve ödeme koşullarını içerir.
 • Kiracı ile kontratı görüşün: Kiracıya kira kontratını gösterin ve şartları tartışın. Kiracı, kira kontratındaki tüm şartları anladığından ve kabul ettiğinden emin olun.
 • Kontratı imzalayın: Kiralama sözleşmesi, hem kiracı hem de ev sahibi tarafından imzalanmalıdır. Her iki taraf da kontratın şartlarını anlamalı ve kabul etmelidir.
 • Şahitlerin imzasını alın: Kiralama kontratınızda, her iki taraf için de ikişer şahit yer alabilir. Şahitler, kira sözleşmesinin doğru bir şekilde yapıldığını onaylamak için imza atarlar.
 • Kontratı kaydedin: Kira kontratınızın bir kopyasını, kiracı ve ev sahibi arasında bir anlaşmazlık durumunda başvurmak üzere saklayın. Bazı ülkelerde, kira kontratlarının yasal olarak kaydedilmesi gerekebilir. Bu durumda, kira kontratınızı ilgili yasal mercilere kaydetmeniz gerekebilir.

Kiralama sürecinde, her iki tarafın da haklarını ve yasal yükümlülüklerini anlaması önemlidir. Kiracı ile sözleşme yaparken, kira kontratının hazırlanması veya güncellenmesiyle ilgili olarak hukuki tavsiye almak, tüm tarafların haklarını ve yasal yükümlülüklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi

Belirsiz süreli kira sözleşmesi, kira kontratının belirli bir bitiş tarihi olmaksızın taraflar arasında yapıldığı sözleşmedir. Bu tür kira sözleşmelerinde kiracı, belirli bir süre boyunca kiraladığı mülkü kullanmakta ve kira bedelini ödemektedir. Kiralayan ise, kiralanan mülkün bakım ve onarımı gibi sorumlulukları üstlenmektedir.

Belirsiz süreli kira sözleşmesi, taraflar arasında yazılı olarak veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak, sözlü olarak yapılan kira sözleşmelerinde tarafların anlaşmazlıkları çözmesi daha zor olabilir. Bu nedenle, sözleşmenin yazılı olarak yapılması tarafların haklarını koruyacaktır.

Belirsiz süreli kira sözleşmesi, herhangi bir tarafın belirli bir süre önceden haber vermeden sona erdirebileceği bir sözleşmedir. Bu nedenle, kiracı veya kiralayan, sözleşmeyi sonlandırmak istediklerinde diğer tarafa belirli bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bu süre ülkeden ülkeye ve yerel yasalara göre değişebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri, özellikle kiracının esnekliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda tercih edilir. Ancak, kiralayanlar için belirsiz süreli kira sözleşmeleri, kiralanan mülklerini uzun vadeli olarak kiralamak yerine, kısa vadeli kiralamayı tercih ettikleri için daha az karlı olabilir.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi

Belirli süreli kira sözleşmesi, kiralayan ve kiracı arasında, belirli bir süre boyunca kiralanacak mülkün kullanımı ve kira bedelinin belirlendiği sözleşmedir. Bu tür kira sözleşmeleri, genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve belirlenen süre sonunda yenilenerek devam edebilir.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, kiralayan ve kiracı arasında karşılıklı olarak belirli bir süre için taahhüt sağlar. Bu süre boyunca kiracı, kiraladığı mülkü kullanmakta ve kira bedelini ödemektedir. Kiralayan ise, belirtilen süre boyunca kiralanan mülkün bakım ve onarımını yapmakla sorumludur.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, sözleşmenin süresi boyunca tarafların haklarını ve yükümlülüklerini netleştirmeye yardımcı olur. Kiracı, sözleşme süresi boyunca aynı kira bedelini ödeyeceğini bilir ve kiralayan da belirli bir süre boyunca sabit bir gelir elde edebilir.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve belirlenen süre sonunda yenilenerek devam edebilir. Ancak, sözleşmenin sonunda taraflar, sözleşmeyi yenilemek yerine sonlandırmayı tercih edebilirler. Bu nedenle, sözleşme süresi boyunca tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek önemlidir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, bir kiralayan ve kiracı arasında belirli koşullar altında bir mülkün kullanımını belirleyen yazılı bir sözleşmedir. İşte bir kira sözleşmesi yapmak için adımlar:

 1. Kiralayacak mülkü seçin: Kiralayacak mülkü seçmek için zaman ayırın. Kiralayacağınız mülkün ne amaçla kullanılacağını ve ne kadar süreyle kullanacağınızı belirleyin.
 2. Kiralama koşullarını belirleyin: Kiralama koşullarınızı belirleyin. Bunlar arasında kiraya verilen mülkün adresi, kira bedeli, kira süresi, depozito miktarı, kiracıların sorumlulukları ve kiralayanın sorumlulukları yer alabilir.
 3. Sözleşmeyi yazın: Kiralama koşullarınızı içeren bir kira sözleşmesi yazın. Sözleşme, tüm tarafların adlarını, kiralama koşullarını ve sözleşmenin geçerli olduğu tarihi içermelidir.
 4. Tarafların imzalamasını sağlayın: Sözleşmeyi tarafların imzalaması için hazırlayın. Taraflar, sözleşmenin şartlarını ve koşullarını kabul ettiklerini belirten imzalarını atmalıdır.
 5. Bir kopyasını her tarafa verin: İmzalanan sözleşmenin bir kopyasını, her bir tarafa verin. Kiracı, kiralayan ve varsa kefalet tutarı ödemesi gereken diğer taraflar sözleşmenin bir kopyasını saklamalıdır.

Kira sözleşmesi yaparken, her iki tarafın da sözleşmedeki tüm şartları anladığından ve kabul ettiğinden emin olun. Ayrıca, sözleşmedeki tüm koşulların kanunlara ve yönetmeliklere uygun olduğundan da emin olun.

Kira Sözleşmesi Nasıl Olmalı?

Kira sözleşmesi, kiracı ve kiralayan arasındaki ilişkiyi belirleyen önemli bir belgedir. Kira sözleşmesi, sözleşme yapılırken dikkate alınması gereken birkaç önemli unsur içermelidir. İşte kira sözleşmesinin nasıl olması gerektiği hakkında bazı ipuçları:

 • Tarafların bilgileri: Kira sözleşmesinde, kiracı ve kiralayanın adı, adresi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Mülkün tanımı: Sözleşme, kiracının kiraladığı mülkün tam bir tanımını içermelidir. Bu, adres, daire numarası, kat numarası ve diğer önemli detayları içermelidir.
 • Kiralama koşulları: Kira sözleşmesinde, kira bedeli, ödeme koşulları, kira süresi, kira bedeli artışları, depozito tutarı ve geri ödeme koşulları gibi tüm kiralama koşulları yer almalıdır.
 • Kiracının sorumlulukları: Sözleşme, kiracının kiralanan mülkü nasıl kullanacağına ve kira bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin sorumluluklarını da içermelidir.
 • Kiralayanın sorumlulukları: Sözleşme ayrıca, kiralayanın, kiralanan mülkün bakımı, onarımı ve sigortası gibi konularda sorumluluklarını da içermelidir.
 • Kiracının hakları: Kiracının, kiralanmış mülkü kullanırken sahip olduğu haklar da sözleşmede belirtilmelidir.
 • Sözleşmenin sona erme koşulları: Kira sözleşmesi, sözleşmenin hangi koşullarda sona ereceğini belirlemelidir. Sözleşme süresi bittikten sonra, kiracı sözleşmeyi yenilemeyi seçebilir veya kiralayanla bir sonraki adımları belirlemek üzere yeni bir sözleşme imzalayabilir.
 • Kanun ve yönetmelikler: Sözleşme, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kira sözleşmesi, taraflar arasındaki hakları ve sorumlulukları açıkça belirleyen bir belgedir. Her iki taraf da, kira sözleşmesinin tüm şartlarını anladıklarından ve kabul ettiklerinden emin olmalıdır.

Kira Artış Oranı Ne Kadar Olmalı?

Kira artış oranı, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişebilir. Genellikle, kira artış oranı, yerel piyasa koşulları, enflasyon oranı ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Türkiye’de kira artış oranı, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre hesaplanmaktadır. Hükümetin belirlediği bir sınır olmadığı durumlarda, kira artış oranı TÜFE’ye göre belirlenmektedir. Ancak 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, hükümet tarafından getirilen uygulama ile kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu dönem dışındaki kira artış oranları ise piyasa koşullarına, arz ve talep durumuna, bölgeye ve konutun özelliklerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Hükümet tarafından getirilen bir uygulama ile normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiracıların kira bedeline yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacaktır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Zam Ne Kadar Olur?

1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiracı ve ev sahibi yeni bir sözleşme yapmak veya mevcut sözleşmeyi uzatmak istiyorlarsa, kira bedeli yeniden belirlenebilir. Bu yenileme sırasında kira bedeline yapılacak zam oranı, piyasa koşullarına, bölgeye, emlak piyasasındaki arz ve talep durumuna ve konutun özelliklerine göre değişebilir. Ancak, Türkiye’de hükümet tarafından belirlenen bir sınırlama olduğu için, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacaktır. Bu nedenle, kira bedeline yapılacak zam oranı bu sınırın altında olacaktır. Kiracı ve ev sahibi, kira bedeli üzerinde anlaşmak için görüşebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir zam oranı belirleyebilirler.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Yenilenmezse Ne Olur?

1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ve sözleşme tarafları yeni bir sözleşme yapmak veya mevcut sözleşmeyi uzatmak istemiyorlarsa, sözleşme feshedilmiş olur ve kiracı evden çıkması gerekebilir.

Kiracı, sözleşme süresi bitmeden önce en az 15 gün önceden ev sahibine yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilir. Ancak, sözleşmede belirtilen koşullar yerine getirilmedikçe, kiracı sözleşme süresinin bitiminden önce evden ayrılamaz. Sözleşmenin sona ermesinden sonra, kiracının evden ayrılması gerekmektedir. Kiracı, evi boşaltmadığı takdirde, ev sahibi icra yoluyla tahliye işlemi başlatabilir. Kiracının evden ayrılmasıyla birlikte, ev sahibi evi kontrol ederek, kiracının herhangi bir zarar verip vermediğini kontrol edebilir. Evin herhangi bir zarar görmesi durumunda, ev sahibi gerekli onarımları yapabilir ve giderleri kiracıya yansıtabilir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde, sözleşme tarafları yeni bir sözleşme yapmak veya mevcut sözleşmeyi uzatmak istiyorlarsa, kira bedeline yapılacak zam oranı konusunda anlaşma sağlanması gerekmektedir.

Eğer kiracı ve ev sahibi yeni bir sözleşme yapmak isterlerse, kira bedeli ve zam oranı gibi konuları yeniden görüşerek, yeni bir sözleşme hazırlarlar. Bu süreçte, kira bedeline yapılacak zam oranı piyasa koşullarına, bölgeye, emlak piyasasındaki arz ve talep durumuna ve konutun özelliklerine göre değişebilir. Ancak, Türkiye’de hükümet tarafından belirlenen bir sınırlama olduğu için, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacaktır.

Eğer taraflar sözleşmeyi uzatmak istemezlerse, sözleşme sona erer ve kiracı evden ayrılmalıdır. Kiracı, sözleşmenin bitim tarihinden önce, ev sahibine belirli bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak sözleşmeyi sonlandırabilir. Ancak, sözleşmede belirtilen koşullar yerine getirilmedikçe, kiracı sözleşme süresinin bitiminden önce evden ayrılamaz. Kiracının evden ayrılmasıyla birlikte, ev sahibi evi kontrol ederek, kiracının herhangi bir zarar verip vermediğini kontrol edebilir. Evin herhangi bir zarar görmesi durumunda, ev sahibi gerekli onarımları yapabilir ve giderleri kiracıya yansıtabilir.

Kira Sözleşmesi 5 Yıl Dolduktan Sonra Ne Olur?

Türkiye’deki Kira Kanunu’na göre, kira sözleşmesi süresi en fazla 2 yıl olabilir. Ancak, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında farklı bir süre belirlenebilir. Dolayısıyla, eğer kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi 5 yıl ve üzeri bir süre için yapılmışsa, bu durumda kira sözleşmesi, 5 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte, otomatik olarak 1 yıl daha uzatılmış sayılır. Buna “süresiz kira” olarak da adlandırılır.

Süresiz kira sözleşmesi durumunda, kiracı veya ev sahibi, sözleşmenin bitim tarihinden önce en az 1 ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak, sözleşmeyi sonlandırabilir. Ancak, bu sürenin dolmasını beklemeden, taraflar arasında anlaşarak sözleşmeyi sonlandırmak da mümkündür. Ayrıca, ev sahibi, belirli şartların gerçekleşmesi halinde (örneğin, kiracının kira bedelini ödememesi gibi durumlarda) sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı da aynı şekilde, belirli şartların gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi feshedebilir.

Süresiz kira sözleşmesinde, kira bedeline yapılacak zam oranı konusunda da taraflar arasında anlaşma sağlanması gerekmektedir. Kiracı ve ev sahibi, kira bedeline yapılacak zam oranını belirlemek için görüşmelere başlayabilirler. Ancak, Türkiye’de hükümet tarafından belirlenen bir sınırlama olduğu için, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacaktır.

Ev Sahibi Değişince Kira Sözleşmesi

Eğer bir kiracının ev sahibi değiştiyse, kira sözleşmesi yeni ev sahibi tarafından devam ettirilebilir. Yeni ev sahibi, mevcut kira sözleşmesine uygun olarak kiracıya kira ödeme talimatını verir. Bu durumda kiracının hakları, kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak devam eder.

Ancak, eski ev sahibi ve yeni ev sahibi arasında kira sözleşmesi devrinin gerçekleştirilmesi için bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin devri, ev sahipleri arasında yapılacak olan bir sözleşme ile gerçekleştirilir. Bu sözleşme, kira sözleşmesinin yenilenmesi anlamına gelmeyecektir, sadece yeni ev sahibinin kira sözleşmesindeki hak ve yükümlülükleri üstlenmesi anlamına gelecektir.

Kiracı, ev sahibinin değişmesi durumunda, yeni ev sahibiyle birlikte yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyebilir. Yeni kira sözleşmesi, taraflar arasında kabul edilebilir bir şekilde yapılmış olmalıdır. Yeni kira sözleşmesinde, kira bedeli, ödeme şekli, depozito, kira süresi, kira zam oranı gibi unsurlar belirlenir.

Kira sözleşmesinde değişiklik yapılması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşması ve yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir. Böylece, herhangi bir hukuki anlaşmazlık durumunda, tarafların karşılıklı hakları ve yükümlülükleri belirgin bir şekilde ortaya konulmuş olur.

Ev Sahibi Kira Sözleşmesi Feshi

Ev sahibinin, kira sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Ancak, kira sözleşmesinin feshi için belli şartlar bulunmaktadır ve ev sahibi bu şartları yerine getirmeden kira sözleşmesini feshedemez.

Bununla birlikte, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetme nedeni, kira sözleşmesinde belirtilen sebeplerden biri olmalıdır. Örneğin, kiracının kira bedelini zamanında ödememesi, evi bakımsız ve kirli bırakması, komşulara rahatsızlık vermesi gibi sebepler ev sahibinin kira sözleşmesini feshetme hakkını doğurabilir.

Eğer ev sahibi, kira sözleşmesini feshetmek istiyorsa, öncelikle bu talebini yazılı olarak kiracıya iletmelidir. Kiracının sözleşmenin feshine itirazı varsa, mahkeme aracılığıyla çözümlenebilir. Kiracı, fesih bildiriminin alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde karşı bildirimde bulunabilir. Bu süre içerisinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, ev sahibi, mahkeme aracılığıyla kira sözleşmesini feshedebilir.

Ancak, ev sahibi, kira sözleşmesini herhangi bir sebep göstermeden feshedemez. Kiracının kira sözleşmesinin feshine ilişkin hakları, kanun ve kira sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenir. Kiracı, kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, ev sahibinin belirlediği süre içerisinde evi boşaltmalı ve sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Kira sözleşmesi sona erdiğinde, ev sahibi kiracıyı otomatik olarak evden çıkaramaz. Kiracı, kira sözleşmesi süresi boyunca tüm yükümlülüklerini yerine getirdiyse ve sözleşme sona erdiyse, ev sahibi kiracının evden ayrılması için dava açmak zorundadır.

Kira sözleşmesi sona erdiğinde, ev sahibi kiracıya sözleşmenin sona erdiğini yazılı olarak bildirmeli ve belirli bir süre vermelidir. Bu süre, kira sözleşmesinde belirtilen süre ile sınırlıdır. Kiracı, bu süre içinde evi boşaltmazsa, ev sahibi mahkeme aracılığıyla kiracıyı evden çıkarmak için dava açabilir.

Ancak, ev sahibi kira sözleşmesi süresi bitmeden önce kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa, belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, kiracının kira bedelini ödememesi, evi bakımsız ve kirli bırakması, komşulara rahatsızlık vermesi gibi sebepler, ev sahibine kira sözleşmesini feshetme hakkı verir. Bu durumda, ev sahibi kiracıyı evden çıkarmak için mahkeme yoluna başvurabilir.

TBK 344 Ne Demek?

TBK 344, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesidir. Bu madde, bir sözleşmenin tek taraflı feshi konusunu düzenlemektedir. Buna göre, taraflardan biri, sözleşmede belirtilen veya kanunun öngördüğü haller dışında, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemez. Ancak, taraflardan biri, diğer tarafın sözleşmedeki borçlarını yerine getirmemesi halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, fesih bildiriminin karşı tarafa yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca, fesih bildiriminde, fesih sebebi ve fesih tarihinden bahsedilmesi gerekmektedir. TBK 344, sözleşme hükümlerine uymayan tarafın uğrayabileceği zararları da düzenlemektedir.

TBK 344 Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmiştir. 2002 yılından önce yürürlükte olan eski Türk Borçlar Kanunu’nda da benzer hükümler yer alıyordu, ancak mevcut kanunun getirdiği değişikliklerle daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Bu madde, sözleşmelerin feshi konusunda uygulanacak genel hükümleri düzenlemektedir ve bu nedenle birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

KİRA SÖZLEŞMESİ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Yorum Yap