Evden Çıkarılmak İstenen Kiracının Hakları Nelerdir?

Evden Çıkarılmak İstenen Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracı, kiraladığı taşınmazdan farklı nedenlerle ayrılabilir. Ancak ev sahibi, kiracıyı tahliye edebilmesi için belirli koşulları yerine getirmelidir. Kiracı, tahliye talebine itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinde, kiralanan taşınmazın tahliye koşullarının açık bir şekilde belirtildiği görülmektedir. Belirtilen durumların dışında, kiracının tahliyesi mümkün değildir.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar durumunda, ev sahibi evinin tahliyesini talep edebilir. Ancak talepte bulunabilmesi için en az bir tahliye koşulunun karşılanmış olması gerekmektedir. Kiracı hakları konusunda mağdur olan kiracılar, haklarını öğrenmek isteyebilirler. Kiracının hakları kanunlarla korunmaktadır. Kiracı, belirli bir süre için kullanım hakkını satın aldığı evden, istisnai durumlar dışında çıkarılamaz.
Evden Çıkarılmak İstenen Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracı Tahliyesi Nedir?

Kiracı tahliyesi, bir taşınmazın kiralık olduğu durumlarda, kiralayan kişilerin bazı sebepler nedeniyle çıkarılması için dava kanalına başvurdukları bir süreçtir. Ev sahibi, tahliye için dava açma hakkına sahiptir, ancak haklı sebepleri göstermesi önemlidir. Kiracı ve ev sahibi arasında yazılı bir kira sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Ev sahibi, kiracının tahliye edilmesi için somut bir gerekçe göstermelidir ve bu gerekçeyi yazılı olarak kiracıya bildirmelidir. Kiracı, bildirimin ardından ikametini sürdürürse, ev sahibi notere başvurarak icra gönderimi yapabilir. Sorun hala çözülmezse, dava açılabilir.

Kiracıların tahliyeye karşı hakları vardır. Ev sahipleri, kira sözleşmesinin bitiminden sonra tahliyenin yapılabileceğini düşünebilir, ancak kanunen sözleşmenin bitimi, kiracının tahliyesini sağlayan bir neden değildir. Eğer yeni bir kira sözleşmesi yapılmazsa, önceki sözleşme aynı koşullarla devam eder. Kiracının sadece belirli bir süre ikamet ettikten sonra tahliye talebinin önü açılır.

Kiracı Hangi Sebeplerle Tahliye Edilebilir?

Kiracı Tahliyesi ve Ev Sahibinin Konut İhtiyacı

Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra, kiracının tahliyesi için ev sahibinin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ev sahibi, kendisi, eşi, çocukları, altsoyu ya da üstsoyu için konut ihtiyacı oluşması halinde kiracıyı tahliye edebilir. Ancak bu durumda, kira sözleşmesinin sona erdiği tarih veya belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirimi tarihinden en fazla bir ay sonra dava açılması gerekiyor.

Kiracının tahliye edilmesi halinde, ev sahibi belirtilen kişiye kiraya vermezse, kiracıya tazminat ödemesi gerekiyor.

10 Yılın Tamamlanması

Kira sözleşmesinin süresinin dolması yalnız başına kiracının tahliye edilmesine imkan sağlamaz. Yeni bir sözleşme yapılmaması durumunda, aynı koşullarla devam eder. Bu nedenle, kiracının sözleşme uzatma süresi en fazla 10 yıldır. Bu sürenin dolmasının ardından, ev sahibi kiracıya tahliye davası açabilir.

Kiracının Kira Ücretini Yatırmaması

Kiracı, haklarının korunabilmesi için, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini düzenli olarak ödemek zorundadır. Kira bedelinin ödenmemesi halinde ev sahibi, iki haklı ihtar gönderdikten sonra tahliye işlemi için yasal yollara başvurabilir.

Tadilat – Yenileme İşlemlerinden Ötürü Tahliye Talebi

Ev sahibi, önemli bir tamirat yapmak için kiracının tahliyesini talep edebilir. Ancak, kiracı tadilat sırasında evi kullanmaya devam edebiliyorsa, basit tadilatlar kiracının tahliyesine gerekçe olarak gösterilemez. Kiracının sadece tadilat süreci boyunca başka bir yerde ikamet etmesi gerekebilir.

Ev Sahibi Tahliye Sebebine Aykırı Hareket Ederse Ne Olur?

Kiracı ve ev sahiplerinin haklarının korunmasını sağlamak amacıyla Borçlar Kanunu’nda belirtilen şartlar doğrultusunda ev sahipleri, tahliye işlemi için başvuruda bulunabilirler. Ancak kiracıların yeterli bilgiye sahip olmadığı durumlarda mağduriyet yaşama riski yüksektir.

Kiracılar, ev sahiplerinin sunduğu tahliye sebeplerinin kanunda belirtilen şartları sağlaması gerektiğini ve ev sahibinin uygunsuz bir nedenle tahliye işlemi yapamayacağını bilmelidirler. Örneğin, tadilat sebebiyle tahliye istenebilmesi için evin kiracı tarafından kullanılamaz hale gelmesi gerekir.

Kiracının tahliyesinin gerçekleşmesi durumunda, ev yeniden başka birine kiralanamaz ve en az 3 yıl boyunca aynı kiracıya kiralanması gereklidir. Bu süre zarfında ev sahibi, kiracının talep etmesi halinde, en az 1 yıllık kira bedeli tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı ve ev sahibi arasındaki kiralama işlemleri Borçlar Kanunu kapsamında belirli haklar ve sorumluluklar dahilinde gerçekleşir. Kiracının sahip olduğu bazı haklar şunlardır:

 • Kiraya konu malın amaçlanan kullanımı için uygun olacak şekilde teslim edilme hakkı
 • Kiralananın sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak kalmasının sağlanmasını talep etme hakkı
 • Kiraya verenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etme hakkı
 • Ayıpların giderilmesi talebinde bulunma hakkı
 • Sözleşme süresi dolmadan haklı bir sebep olmadan tahliye edilememe hakkı
 • Kiralanan taşınmazın başka bir kişiye devredilmesi veya alt kiraya verilmesi hakkı, ancak kiraya verenin yazılı onayının alınması şartıyla
 • Depozitonun geri alınması hakkı, kiralananın sözleşmedeki şartlara uygun olarak geri verilmesi durumunda
 • Kullanımla ilgili yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanması talebinde bulunma hakkı
 • Geç ödeme durumunda cezai koşulların belirlenmesine karşı çıkma hakkı
 • Kiralananın kullanıma elverişli olmaması veya önemli bir şekilde engellenmesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı
 • Kiracı aleyhine düzenlenen hükümlerin yer alamayacağı kira sözleşmesi hakkı

Yorum Yap