Faiz Hesaplama İşlemleri ve Formülleri (Faiz Nasıl Hesaplanır? Örnekli Anlatım)

Faiz Hesaplama

Faiz hesaplama ve kredi hesaplama işlemleri, bireysel finans yönetimi için önemli bir yere sahiptir. Faiz oranları, kredi faizleri gibi finansal araçlardaki faiz formülleri, hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken faktörlerdir. Basit faiz formülü, kredi faizi hesaplama işlemlerinde kullanılan en temel yöntemlerden biridir. Bu formül, kredinin anaparası ve faiz oranı ile çarpılarak hesaplanır. Bileşik faiz formülü ise anaparanın faizle birlikte tekrar yatırıma konulduğu durumlarda kullanılır.

Mevduat faizi formülü de hesaplama yapılırken sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bankaların müşterilerine sunmuş olduğu mevduat hesaplarındaki faiz oranları, bu formül ile hesaplanır. Faiz oranları, ekonomik faktörlerin etkisi altında değişebilir. Bu nedenle, faiz oranlarının düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Faiz hesaplama işlemleri sırasında doğru formüllerin kullanımı, finansal kararların doğru bir şekilde alınmasına yardımcı olur.

Faiz Hesaplama Nedir ve Nasıl Yapılır?

Faiz hesaplama, bir yatırımın veya borcun ne kadar kazanç veya maliyet sağladığını hesaplamak için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Faiz hesaplaması, finansal kararlar alırken önemli bir rol oynar. Faiz hesaplaması yapmak için basit faiz ve bileşik faiz yöntemleri kullanılır.

Basit faiz hesaplama yöntemi, yatırım veya borcun anaparasının belirli bir süre boyunca sabit bir faiz oranıyla çarpılmasıdır. Bu yöntemde faiz, yatırımın veya borcun anaparasına eklenmez ve hesaplama işlemi sırasında sadece anapara ve faiz oranı dikkate alınır.

Bileşik faiz hesaplama yöntemi ise, yatırımın veya borcun anaparasına faizin eklenmesi ve sonraki dönemde faiz ödemelerinin de faize dahil edilmesi esasına dayanır. Bileşik faiz hesaplaması, zaman içinde faiz getirisinin artmasına ve daha yüksek kazanç sağlamaya olanak tanır.

Faiz hesaplama işlemi yapmak için öncelikle anapara, faiz oranı ve süre bilgilerinin belirlenmesi gerekir. Ardından, basit faiz veya bileşik faiz formülleri kullanılarak hesaplama işlemi yapılır. Faiz hesaplama işlemi, finansal kararlar alırken doğru bir şekilde hesaplanması gereken önemli bir adımdır.

Faiz Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Faiz hesaplama yöntemleri, yatırım ve borç işlemlerinde kullanılan iki temel yöntem olan basit faiz ve bileşik faiz yöntemleridir.

 1. Basit Faiz Yöntemi: Basit faiz hesaplama yöntemi, yatırımın veya borcun anaparasının belirli bir süre boyunca sabit bir faiz oranıyla çarpılmasıdır. Bu yöntemde faiz, yatırımın veya borcun anaparasına eklenmez ve hesaplama işlemi sırasında sadece anapara ve faiz oranı dikkate alınır. Basit faiz hesaplaması, hesaplaması kolay olduğu için sıklıkla tercih edilir.

Basit faiz hesaplama formülü: Faiz = (Anapara x Faiz Oranı x Süre) / 100

 1. Bileşik Faiz Yöntemi: Bileşik faiz hesaplama yöntemi, yatırımın veya borcun anaparasına faizin eklenmesi ve sonraki dönemde faiz ödemelerinin de faize dahil edilmesi esasına dayanır. Bileşik faiz hesaplaması, zaman içinde faiz getirisinin artmasına ve daha yüksek kazanç sağlamaya olanak tanır.

Bileşik faiz hesaplama formülü: Toplam para = Anapara x (1 + (Faiz Oranı / 100))^Süre

Bileşik faiz hesaplama yöntemi, uzun vadeli yatırımlarda daha fazla getiri sağlar. Ancak hesaplaması daha karmaşıktır.

Faiz hesaplama yöntemleri, yatırım ve borç işlemlerinde doğru kararlar almak için önemlidir. Hangi yöntemin kullanılacağı, yatırım veya borcun süresi, tutarı ve faiz oranı gibi faktörlere bağlıdır.

Basit Faiz Hesaplama Formülleri

Basit faiz hesaplama formülleri, yatırımın veya borcun anaparasının belirli bir süre boyunca sabit bir faiz oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. İşte basit faiz hesaplama formülleri:

 • Faiz Tutarı Hesaplama: Faiz Tutarı = (Anapara x Faiz Oranı x Süre) / 100

Bu formülde, “Anapara” yatırım veya borcun başlangıçtaki değeridir, “Faiz Oranı” yatırım veya borcun faiz oranıdır ve “Süre” yatırım veya borcun süresini ifade eder.

 • Toplam Tutar Hesaplama: Toplam Tutar = Anapara + Faiz Tutarı

Bu formülde, “Faiz Tutarı” ilk formülde hesaplanan faiz tutarını ifade eder.

Örneğin, bir kişi 10.000 TL’lik bir yatırımı 12 ay boyunca %5 faiz oranı ile yapmıştır. Bu durumda basit faiz hesaplama formülü şöyle olacaktır:

Faiz Tutarı = (10.000 x 5 x 12) / 100 = 6.000 TL Toplam Tutar = 10.000 + 6.000 = 16.000 TL

Bu hesaplamaya göre, kişi 10.000 TL’lik yatırımından 6.000 TL faiz kazanarak 16.000 TL toplam tutar elde etmiştir.

Basit faiz hesaplama formülleri, yatırımcıların yatırımlarının getirisini hesaplamalarına ve borçlu olanların borçlarının ne kadar faiz tutarı içerdiğini belirlemelerine yardımcı olur.

Bileşik Faiz Hesaplama Formülleri

Bileşik faiz hesaplama formülleri, yatırım veya borcun faizinin belirli periyotlarla hesaplandığı ve hesaplanan faizin, sonraki periyodlarda anaparaya eklenerek tekrar faiz hesabının yapıldığı bir hesaplama yöntemidir. İşte bileşik faiz hesaplama formülleri:

 • Toplam Tutar Hesaplama: Toplam Tutar = Anapara x (1 + Faiz Oranı / Dönem Sayısı) ^ (Dönem Sayısı x Süre)

Bu formülde, “Anapara” yatırım veya borcun başlangıçtaki değeridir, “Faiz Oranı” yatırım veya borcun faiz oranıdır, “Dönem Sayısı” faizin hesaplandığı periyotların sayısını ifade eder ve “Süre” yatırım veya borcun süresini ifade eder.

 • Faiz Tutarı Hesaplama: Faiz Tutarı = Toplam Tutar – Anapara

Bu formülde, “Toplam Tutar” ilk formülde hesaplanan toplam tutarı ifade eder.

Örneğin, bir kişi 10.000 TL’lik bir yatırımı 12 ay boyunca yıllık %5 bileşik faiz oranı ile yapmıştır ve faiz hesaplaması 3 aylık periyotlarla yapılmıştır. Bu durumda bileşik faiz hesaplama formülü şöyle olacaktır:

Toplam Tutar = 10.000 x (1 + 0,05 / 4) ^ (4 x 12/3) = 11.640,25 TL Faiz Tutarı = 11.640,25 – 10.000 = 1.640,25 TL

Bu hesaplamaya göre, kişi 10.000 TL’lik yatırımından 1.640,25 TL faiz kazanarak 11.640,25 TL toplam tutar elde etmiştir.

Bileşik faiz hesaplama formülleri, yatırımcıların yatırımlarının ne kadar faiz kazanacağını ve borçlu olanların borçlarının ne kadar faiz tutarı içerdiğini belirlemelerine yardımcı olur. Ancak, bileşik faiz hesaplaması, basit faiz hesaplamasına göre daha karmaşık bir hesaplama yöntemi olduğundan dolayı daha fazla dikkat ve özen gerektirir.
Faiz Hesaplama

İhtiyaç Kredisi Faiz Hesaplama

İhtiyaç kredisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. İhtiyaç kredisi faiz hesaplaması, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre yapılır.

İhtiyaç kredisi faiz hesaplama yöntemi, genellikle bileşik faiz hesaplama yöntemi kullanılarak yapılır. Bu hesaplama yöntemi, faiz oranının her vade dönemi sonrasında ana paranın üzerine eklenmesiyle hesaplanan bir yöntemdir.

Örneğin, bir kişi 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmiştir ve faiz oranı %10’dur. Vade süresi 12 aydır ve ödeme planı aylık taksitler şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda, aylık faiz oranı %10/12 = %0,8333’tür. Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Aylık taksit tutarı hesaplama: 10.000 x ((1 + 0,008333) ^ 12 x 0,008333) / (((1 + 0,008333) ^ 12) – 1) = 887,26 TL
 2. Toplam geri ödeme tutarı hesaplama: 887,26 x 12 = 10.647,12 TL
 3. Faiz tutarı hesaplama: 10.647,12 – 10.000 = 647,12 TL

Bu hesaplama sonucuna göre, kişi 12 ay boyunca her ay 887,26 TL taksit ödeyerek 10.647,12 TL toplam geri ödeme yapacak ve 647,12 TL de faiz ödeyecektir.

İhtiyaç kredisi faiz hesaplama işlemi, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, kişilerin ihtiyaç kredisi almadan önce faiz hesaplamalarını dikkatli bir şekilde yapmaları önemlidir.

Konut Kredisi Faiz Hesaplama

Konut kredisi, bir ev veya gayrimenkul satın almak için kullanılan bir kredi türüdür. Konut kredisi faiz hesaplama işlemi, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre yapılır. Konut kredisi hesaplama işlemi, genellikle bileşik faiz hesaplama yöntemi kullanılarak yapılır.

Örneğin, bir kişi 300.000 TL konut kredisi çekmiştir ve faiz oranı %1,25’tir. Vade süresi 240 aydır ve ödeme planı aylık taksitler şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda, aylık faiz oranı %1,25/12 = %0,1042’dir. Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Aylık taksit tutarı hesaplama: 300.000 x ((1 + 0,01042) ^ 240 x 0,01042) / (((1 + 0,01042) ^ 240) – 1) = 2.986,21 TL
 2. Toplam geri ödeme tutarı hesaplama: 2.986,21 x 240 = 716.692,40 TL
 3. Faiz tutarı hesaplama: 716.692,40 – 300.000 = 416.692,40 TL

Bu hesaplama sonucuna göre, kişi 240 ay boyunca her ay 2.986,21 TL taksit ödeyerek 716.692,40 TL toplam geri ödeme yapacak ve 416.692,40 TL de faiz ödeyecektir.

Konut kredisi faiz hesaplama işlemi, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, kişilerin konut kredisi almadan önce faiz hesaplamalarını dikkatli bir şekilde yapmaları önemlidir. Ayrıca, konut kredisi faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini bulmak da önemlidir.

Taşıt Kredisi Faiz Hesaplama

Taşıt kredisi, bir araç satın almak için kullanılan bir kredi türüdür. Taşıt kredisi faiz hesaplama işlemi, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre yapılır. Taşıt kredisi hesaplama işlemi, genellikle bileşik faiz hesaplama yöntemi kullanılarak yapılır.

Örneğin, bir kişi 100.000 TL taşıt kredisi çekmiştir ve faiz oranı %1,5’tir. Vade süresi 48 aydır ve ödeme planı aylık taksitler şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda, aylık faiz oranı %1,5/12 = %0,125’dir. Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Aylık taksit tutarı hesaplama: 100.000 x ((1 + 0,00125) ^ 48 x 0,00125) / (((1 + 0,00125) ^ 48) – 1) = 2.439,34 TL
 2. Toplam geri ödeme tutarı hesaplama: 2.439,34 x 48 = 117.072,32 TL
 3. Faiz tutarı hesaplama: 117.072,32 – 100.000 = 17.072,32 TL

Bu hesaplama sonucuna göre, kişi 48 ay boyunca her ay 2.439,34 TL taksit ödeyerek 117.072,32 TL toplam geri ödeme yapacak ve 17.072,32 TL de faiz ödeyecektir.

Taşıt kredisi faiz hesaplama işlemi, kredi tutarı, faiz oranı ve vade süresi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, kişilerin taşıt kredisi almadan önce faiz hesaplamalarını dikkatli bir şekilde yapmaları önemlidir. Ayrıca, taşıt kredisi faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini bulmak da önemlidir.

Kredi Kartı Faiz Hesaplama

Kredi kartları, tüketicilerin nakit para kullanmadan alışveriş yapmalarına olanak tanıyan popüler bir ödeme yöntemidir. Kredi kartı kullanımı, tüketiciye ödeme kolaylığı sağlar ancak kart borçları yüksek faiz oranlarıyla birlikte gelebilir. Bu nedenle, kredi kartı faiz hesaplama işlemi, kişilerin kart borçlarını takip etmeleri için önemlidir.

Kredi kartı faiz hesaplama işlemi, genellikle bileşik faiz hesaplama yöntemi kullanılarak yapılır. Kredi kartı borcu için faiz hesaplama yaparken, borcun tutarı, faiz oranı ve geçen süre gibi faktörler dikkate alınır. Ayrıca, bazı kartlarda faiz oranları farklı dönemlere ayrılmış olabilir, bu nedenle dönemsel faiz oranları da hesaplamaya dahil edilir.

Örneğin, bir kişinin kredi kartı borcu 5.000 TL’dir ve faiz oranı %2’dir. Bu borç, geçen ayın sonunda oluşmuştur ve bugüne kadar 1 ay geçmiştir. Bu durumda, kredi kartı faiz hesaplama işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Aylık faiz oranını hesaplama: %2 / 12 = %0,1667
 2. Toplam faiz tutarını hesaplama: 5.000 x ((1 + 0,001667) ^ 1 – 1) = 83,35 TL
 3. Toplam ödenecek tutarı hesaplama: 5.000 + 83,35 = 5.083,35 TL

Bu hesaplama sonucuna göre, kişi 5.083,35 TL ödeyerek kredi kartı borcunu tamamlayacaktır.

Kredi kartı faiz hesaplama işlemi, borç tutarı, faiz oranı ve geçen süreye göre değişkenlik gösterir. Kredi kartı kullanımında, borçların zamanında ödenmesi ve kredi kartı faiz oranlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesi önemlidir. Ayrıca, kredi kartı seçerken faiz oranlarına dikkat etmek ve en uygun kredi kartı seçeneğini bulmak da önemlidir.

Gecikme Faizi Hesaplama

Gecikme faizi, bir borcun ödeme tarihinden sonra ödenmesi durumunda uygulanan ek faiz oranıdır. Bu faiz oranı, borcun ödeme tarihinden itibaren geçen gün sayısına göre hesaplanır ve borcun toplam tutarına eklenir. Gecikme faizi, borçların zamanında ödenmemesi durumunda özellikle kredi kartı ve kredi borçları için uygulanır.

Gecikme faizi hesaplama işlemi, borcun tutarı, faiz oranı ve geçen süre gibi faktörlere göre yapılır. Gecikme faiz oranları, borcun tipine, borç veren kuruluşun politikalarına ve yasal düzenlemelere göre farklılık gösterir.

Örneğin, bir kişinin 1.000 TL’lik kredi kartı borcu, ödeme tarihinden itibaren 15 gün geciktiği için gecikme faizine tabi tutulmuştur. Kredi kartı borcunun faiz oranı %2 olarak belirlenmiştir ve gecikme faizi oranı da %1 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, gecikme faizi hesaplama işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir:

 1. Günlük gecikme faiz oranını hesaplama: %1 / 365 = %0,00274
 2. Geçen gün sayısını hesaplama: 15 gün
 3. Gecikme faizinin tutarını hesaplama: 1.000 x %0,00274 x 15 = 4,11 TL
 4. Toplam ödenecek tutarı hesaplama: 1.000 + 4,11 = 1.004,11 TL

Bu hesaplama sonucuna göre, kişi 1.004,11 TL ödeyerek gecikmiş kredi kartı borcunu tamamlayacaktır.

Gecikme faizi hesaplama işlemi, borç tutarı, faiz oranı ve geçen süreye göre değişkenlik gösterir. Gecikme faizi, borçların zamanında ödenmesi için bir ödeme planı yapmak veya ödeme tarihlerini takip etmek önemlidir. Ayrıca, borçların ödenememe durumunda, borç veren kuruluşla iletişime geçmek ve gecikme faizlerinin en aza indirilmesi için müzakere yapmak da önemlidir.

Faiz Hesaplama İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Faiz hesaplama işlemi, borcun tipine ve faiz oranına göre değişkenlik gösterir. Basit faiz hesaplama için borcun tutarı, faiz oranı ve geçen süre kullanılır. Bileşik faiz hesaplama için ise borcun tutarı, faiz oranı, vade süresi ve faiz dönemi kullanılır.
Kredi faiz oranları nasıl belirlenir?
Kredi faiz oranları, kredi veren kuruluşun politikalarına, ekonomik koşullara ve müşterinin kredi notuna göre belirlenir.
Kredi faiz oranları ne zaman değişir?
Kredi faiz oranları, piyasa koşullarına, ekonomik faktörlere ve kredi veren kuruluşun politikalarına göre değişebilir.
Faiz hesaplama işlemi için hangi formüller kullanılır?
Basit faiz hesaplama için; Faiz = (Ana Para x Faiz Oranı x Süre)/100 formülü kullanılır. Bileşik faiz hesaplama için ise farklı formüller kullanılabilir.
Faiz hesaplama işlemi neden önemlidir?
Faiz hesaplama işlemi, borçların geri ödeme tutarlarının doğru hesaplanması için önemlidir. Yanlış hesaplama yapılması, borçların daha fazla artmasına neden olabilir.
Faiz oranları yükseldiğinde ne yapılmalıdır?
Faiz oranları yükseldiğinde, borçlar daha fazla artabilir. Bu durumda, borçların ödeme planı gözden geçirilerek, ödeme tarihleri önceden belirlenmeli ve borçların en kısa sürede ödenmesi sağlanmalıdır.
Faiz hesaplama işlemi için hangi araçlar kullanılabilir?
Faiz hesaplama işlemi için birçok online araç ve hesap makinesi kullanılabilir. Ayrıca, finansal hesaplama programları da kullanılabilir.
Gecikme faizi nedir?
Gecikme faizi, borcun ödeme tarihinden sonra ödenmesi durumunda uygulanan ek faiz oranıdır.
Gecikme faizi hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Gecikme faizi hesaplama işlemi, borcun tutarı, gecikme süresi ve gecikme faiz oranına göre değişkenlik gösterir. Gecikme faiz oranları, borcun tipine, borç veren kuruluşun politikalarına ve yasal düzenlemelere göre farklılık gösterir.

Yorum Yap