Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır?

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır?

Kentleşme, insanların nüfus yoğunluğunun artması ve kentsel alanların genişlemesi ile birlikte meydana gelen bir süreçtir. Kentsel dönüşüm ise mevcut kentsel alanların yenilenmesi veya geliştirilmesi sürecidir.

Kentsel dönüşüm, genellikle eski ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların yenilenmesi, çevre düzenlemesi, altyapı geliştirilmesi, yeni konutlar ve ticari alanların inşası, tarihi dokunun korunması gibi çeşitli uygulamaları içerir. Kentsel dönüşüm, kentsel alanların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve yaşanabilirliklerinin artırılması hedefleriyle gerçekleştirilebilir.

Ancak, kentsel dönüşüm süreci genellikle tartışmalıdır. Bazıları, kentsel dönüşümün yıkıcı olduğunu ve yoksul insanları yerinden ettiğini savunurken, diğerleri kentsel dönüşümün kentsel alanların iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi için gerekli olduğunu düşünmektedir. Kentsel dönüşüm, doğru bir şekilde planlandığı takdirde, kentsel alanların gelecekteki nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilecek şekilde geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Kentsel Dönüşüm Projesi

Kentsel dönüşüm projesi, bir kentsel alanın yenilenmesi veya geliştirilmesi amacıyla planlanan ve uygulanan bir dizi faaliyetlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm projeleri genellikle eski ve yıkılmaya yüz tutmuş yapıların yenilenmesi, çevre düzenlemesi, altyapı geliştirilmesi, yeni konutlar ve ticari alanların inşası, tarihi dokunun korunması gibi uygulamaları içerir.

Kentsel dönüşüm projeleri genellikle kamu, özel sektör veya birlikte yürütülen ortaklıklar tarafından gerçekleştirilir. Bu projelerin uygulanması, kentsel alanların yenilenmesine, geliştirilmesine ve modernleştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda kentsel alanların sürdürülebilirliğini artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler.

Kentsel dönüşüm projeleri, birçok farklı boyutta gerçekleştirilebilir. Örneğin, belirli bir bölgede sadece birkaç bina veya blok yenilenebilirken, daha geniş ölçekte bir proje tüm bir mahalleyi veya semti kapsayabilir.

Kentsel dönüşüm projeleri genellikle çok sayıda farklı paydaşın etkileşiminde gerçekleştirilir ve çeşitli sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinin planlanması ve uygulanması genellikle uzun ve karmaşık bir süreçtir.

Kentsel Dönüşüm Nedir, Nasıl Yapılır?

Kentsel Dönüşüm Nedir, Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm, bir kentsel alanın yenilenmesi veya geliştirilmesi amacıyla planlanan ve uygulanan bir dizi faaliyetlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm genellikle eski ve yıkılmaya yüz tutmuş yapıların yenilenmesi, çevre düzenlemesi, altyapı geliştirilmesi, yeni konutlar ve ticari alanların inşası, tarihi dokunun korunması gibi uygulamaları içerir.

Kentsel dönüşüm, genellikle kamu, özel sektör veya birlikte yürütülen ortaklıklar tarafından gerçekleştirilir. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması, kentsel alanların yenilenmesine, geliştirilmesine ve modernleştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda kentsel alanların sürdürülebilirliğini artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler.

Kentsel dönüşümün nasıl yapılacağına dair planlar ve yönergeler, çoğu ülkede mevcuttur. Bu yönergeler, kentsel dönüşüm projelerinin yapımı sırasında dikkate alınması gereken çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri belirler.

Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması, bir dizi adımdan oluşur. İşte kentsel dönüşüm sürecinin temel adımları:

 • Araştırma ve analiz: Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması öncesi, alanın mevcut durumunun analiz edilmesi gerekir. Bu adım, alanın fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını belirlemek için yapılan bir araştırmayı içerir.
 • Planlama: Analiz sürecinin ardından, kentsel dönüşüm projelerinin planlaması başlar. Bu adımda, projenin kapsamı, hedefleri, bütçesi, zaman çizelgesi ve uygulama stratejileri belirlenir.
 • Uygulama: Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması, inşaat, altyapı geliştirme, tarihi dokunun korunması, çevre düzenlemesi gibi çeşitli aşamalardan oluşur. Bu adımda, öncelikle yıkım, ardından yeni inşa faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Denetleme ve Değerlendirme: Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmasından sonra, projelerin sonuçları değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır. Bu adım, projenin hedefleri ve başarı kriterleri ile karşılaştırılmasını içerir.

Bir Bina Kentsel Dönüşüme Nasıl Girer?

Bir bina kentsel dönüşüme girmek için belirli koşulları karşılamalıdır. Bunlar genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Yapının yaşı: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle eski ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların yenilenmesi amacıyla yapılır. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın genellikle belirli bir yaş sınırını aşmış olması gereklidir.
 2. Yapının teknik durumu: Kentsel dönüşüm projelerinde güvenlik ve sağlamlık önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın teknik olarak uygun olması ve güvenli bir şekilde yenilenebilmesi gereklidir.
 3. Yapının konumu: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle şehrin tarihi merkezleri, turistik bölgeler, gelişmekte olan bölgeler veya dönüşüm için öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda yapılır.
 4. Yapının kullanım amacı: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle konutlar, ofisler, ticari binalar, kamu yapıları ve benzeri yapılar için yapılır. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın belirli bir kullanım amacına uygun olması gereklidir.

Bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için, öncelikle ilgili yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm planlarına dahil edilmesi gereklidir. Daha sonra, binanın sahibi veya yönetimi, kentsel dönüşümle ilgili yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, projenin uygulanması için gerekli adımları atabilir.

Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle finansman, planlama, tasarım, inşaat ve denetim gibi bir dizi uzmanlık alanını içerir. Bu nedenle, bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için, sahibi veya yönetimi genellikle bir dizi uzmanla çalışmalıdır.

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır?

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm şartları, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve yerel yönetimlerden alınan yasa ve yönetmeliklere göre değişiklik gösterir. Ancak genel olarak kentsel dönüşüm projeleri için belirlenmiş şartlar şunlardır:

 • Yapının yaşlılık durumu: Kentsel dönüşüm projeleri, eski ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların yenilenmesi amacıyla yapılır. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın belirli bir yaş sınırını aşmış olması gereklidir.
 • Yapının teknik durumu: Kentsel dönüşüm projelerinde güvenlik ve sağlamlık önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın teknik olarak uygun olması ve güvenli bir şekilde yenilenebilmesi gereklidir.
 • Yapının konumu: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle şehrin tarihi merkezleri, turistik bölgeler, gelişmekte olan bölgeler veya dönüşüm için öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda yapılır.
 • Yapının kullanım amacı: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle konutlar, ofisler, ticari binalar, kamu yapıları ve benzeri yapılar için yapılır. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın belirli bir kullanım amacına uygun olması gereklidir.
 • Bina sahipliği: Kentsel dönüşüm projeleri, binanın sahibi veya yönetimi ile birlikte yürütülür. Bu nedenle, binanın sahibi veya yönetimi, projeyi kabul etmeli ve projenin finansmanına katkıda bulunmalıdır.
 • Çevre düzenlemesi: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle şehrin estetiğini, çevre düzenlemesini ve kentsel planlamasını iyileştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın çevre düzenlemesi ve şehir planlaması açısından uygun olması gereklidir.
 • İnşaat yönetmeliği: Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle inşaat yönetmelikleri ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yapılır. Bu nedenle, kentsel dönüşüme girecek bir binanın inşaat yönetmeliği açısından uygun olması gereklidir.

Kentsel Dönüşüm İçin Kaç İmza Gerekir?

Kentsel dönüşüm projesi için kaç imza gerektiği, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve yerel yönetimlerin yasa ve yönetmeliklerine göre değişebilir. Bazı yerlerde, projenin gerçekleştirileceği bölgedeki tüm bina sahiplerinin veya sakinlerinin oybirliğiyle karar alınması gerekebilir. Bazı yerlerde ise, belirli bir oy oranı belirlenir ve bu oranın sağlanması durumunda projenin uygulanmasına izin verilir.

Örneğin, Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri için gereken imza sayısı, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında belirlenir. Kanuna göre, kentsel dönüşüm için gereken imza sayısı, binanın bağımsız bölümlerinin en az %51’inin sahibi tarafından verilmesi gerekmektedir.

Ancak, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişebildiğinden, projenin gerçekleştirileceği bölgedeki yerel yönetimlerin yasa ve yönetmeliklerini incelemek gerekir.

Kentsel Dönüşüm Ücreti Ne Kadar?

Kentsel dönüşüm ücretleri, bölgeden bölgeye, proje kapsamındaki binaların özelliklerine ve dönüşümün kapsamına göre değişebilir. Bu nedenle, kesin bir cevap vermek mümkün değildir.

Kentsel dönüşüm projesi maliyetleri, genellikle bina sahipleri veya sakinleri tarafından karşılanır. Ancak, bazı durumlarda, kentsel dönüşüm projeleri için hükümetler veya yerel yönetimler tarafından finansman sağlanabilir.

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinde, bina sahipleri veya sakinleri, dönüşüm maliyetlerini karşılamak için bankalardan kredi alabilirler. Ayrıca, “Kentsel Dönüşüm Kredi Garanti Fonu” gibi kamu kuruluşları, kredi almakta zorluk çeken kişilere veya topluluklara finansman sağlayabilir.

Kentsel dönüşüm projelerinin maliyeti, proje kapsamındaki binaların özellikleri, kullanılan malzeme ve teknolojiler, işçilik, proje yönetimi gibi birçok faktörü içerir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projelerinin maliyeti, belirli bir bölge veya proje için spesifik olarak hesaplanmalıdır.

Kentsel Dönüşüm Nereden, Nasıl Sorgulanır?

Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili bilgilere ve başvurularınıza ilişkin sorgulama işlemlerini ilgili yerel yönetim kuruluşlarının web siteleri üzerinden veya ilgili Bakanlık veya müdürlüklerin internet siteleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin, Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri için sorgulama yapmak isterseniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Kentsel Dönüşüm Bilgi Sistemi“ni kullanabilirsiniz. Bu sistem, Türkiye’deki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgileri içermekte ve vatandaşların kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi edinmelerine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, ilgili yerel yönetim kuruluşlarının web siteleri de kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi sağlamakta ve başvurularınızın durumunu sorgulamanıza olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra, kentsel dönüşüm projeleri hakkında yerel haber kaynaklarını takip edebilir ve bu konuda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının web sitelerinde yer alan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm başvurusu yapmak için öncelikle kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceği bölgedeki yerel yönetimin belirlediği başvuru şartlarına uygun olunması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirdiğinizde, kentsel dönüşüm başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • İlgili yerel yönetim kuruluşuna başvuru yapın: Kentsel dönüşüm başvuruları, genellikle ilgili yerel yönetim kuruluşlarına yapılır. Bu kuruluşlar, kentsel dönüşüm projelerini yönetmekten sorumlu olan kurumlardır. Başvuru için, ilgili yerel yönetim kuruluşunun internet sitesinden veya ofisinden başvuru formu temin edebilirsiniz.
 • Başvuru formunu doldurun: Başvuru formunu doldururken, adınız, iletişim bilgileriniz, adresiniz, binanın adresi, binanın mülkiyeti ve diğer bilgiler gibi gerekli bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması, başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir.
 • Gerekli belgeleri hazırlayın: Başvurunuz için gerekli belgeler, ilgili yerel yönetim kuruluşunun belirlediği şartlara göre değişebilir. Ancak genellikle, bina sahipliği belgesi, tapu senedi, yapı kullanma izin belgesi, vergi beyannamesi, proje tasarımı, yapı ruhsatı gibi belgeler istenir. Başvuru formunun yanında, gerekli belgelerin de tam olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Başvuru dosyanızı tamamlayın ve teslim edin: Başvuru formunu ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, dosyanızı ilgili yerel yönetim kuruluşuna teslim edebilirsiniz. Başvurunuzun kabul edilip edilmediği, dosyanızın incelenmesinden sonra size bildirilecektir.

Kentsel dönüşüm başvurusu yapmadan önce, ilgili yerel yönetim kuruluşunun belirlediği başvuru şartları ve prosedürleri hakkında detaylı bilgi edinmeniz önerilir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?

Kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm projeleri için finansman sağlamak amacıyla bazı bankalar tarafından sunulan bir tür kredi hizmetidir. Bu krediler, mevcut konutun yıkılması veya yenilenmesi için gerekli olan maliyetleri karşılamak amacıyla kullanılabilir.

Kentsel dönüşüm kredisi almak için, öncelikle ilgili bankaların kentsel dönüşüm kredisi ürünlerini incelemeniz ve şartlarını öğrenmeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu yaparken banka, kredi kullanacak kişilerin kredi notunu ve gelir durumunu değerlendirecektir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, kredi tutarı, faiz oranı, geri ödeme süresi gibi detaylar belirlenecektir.

Kentsel dönüşüm kredisi, çoğunlukla düşük faiz oranları ve uzun vadeli geri ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projesine dahil olan konut sahipleri için avantajlı bir finansman seçeneği olabilir. Ancak, her bankanın kentsel dönüşüm kredisi ürünü farklıdır ve başvuru yapmadan önce bu ürünlerin özelliklerini dikkatlice incelemeniz ve farklı bankalar arasında karşılaştırma yapmanız önerilir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm projelerinde yer alan konutların ve işyerlerinin yenilenmesi için sağlanan bir finansman türüdür. Bu krediyi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Kentsel dönüşüm projesinde yer alan bir konut veya iş yeri sahibi olmanız gerekmektedir.
 • Kentsel dönüşüm projesinde yer alan konutunuzun yenilenmesi veya inşa edilmesi için gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında proje tasarımı, inşaat ruhsatı, mülkiyet belgesi ve projenin finansman planı gibi belgeler yer almaktadır.
 • Kentsel dönüşüm kredisi sağlayan bankaları araştırın. Türkiye’de kamu bankaları ve özel bankalar kentsel dönüşüm kredisi sağlamaktadır. Bankaların faiz oranları, vade süreleri ve diğer koşullarını karşılaştırarak en uygun seçeneği seçebilirsiniz.
 • Seçtiğiniz bankanın kentsel dönüşüm kredisi başvuru koşullarını inceleyin ve gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında kimlik belgesi, gelir belgesi, tapu belgesi, kentsel dönüşüm projesi belgeleri ve diğer finansal belgeler yer almaktadır.
 • Kredi başvurusunu bankanın şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında banka tarafından kredi değerlendirme süreci başlatılacak ve başvurunuzun onaylanması durumunda kredi tutarı hesabınıza yatırılacaktır.

Kentsel dönüşüm kredisi almak için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak, kredi kullanmadan önce tüm koşulları ve faiz oranlarını detaylı bir şekilde incelemeli ve kredi geri ödeme planınızı oluşturmalısınız.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Kentsel dönüşüm kredisi hesaplaması, kredi tutarı, faiz oranı ve geri ödeme süresi gibi faktörlere göre yapılır. Kentsel dönüşüm kredisi hesaplamasında kullanılan en önemli formül, “eşit taksitli geri ödeme” formülüdür.

Eşit taksitli geri ödeme formülü, kredi tutarı, faiz oranı ve geri ödeme süresi gibi faktörlere dayanarak kredi taksitlerinin ne kadar olacağını hesaplamak için kullanılır. Bu formül şöyledir:

Taksit tutarı = [K x (i / 12)] / [1 – (1 + i / 12) ^ -N]

Burada:

 • K, kredi tutarıdır.
 • i, yıllık faiz oranıdır.
 • N, geri ödeme süresidir (ay cinsinden).

Örneğin, 100.000 TL kredi alındığını, yıllık faiz oranının %1,5 olduğunu ve geri ödeme süresinin 120 ay (10 yıl) olduğunu varsayalım. Bu durumda, kredi taksitleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Taksit tutarı = [100.000 x (0,015 / 12)] / [1 – (1 + 0,015 / 12) ^ -120] = 1.149,52 TL

Bu hesaplamaya göre, her ay 1.149,52 TL tutarında eşit taksit ödemesi yapılması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm kredisi hesaplaması yaparken, farklı kredi tutarları, faiz oranları ve geri ödeme süreleri için farklı hesaplamalar yapmanız gerekebilir. Ayrıca, kredi taksitleri dışında, kredi kullanım ücreti, sigorta primleri ve diğer masraflar da olabilir, bu nedenle hesaplama yaparken bu faktörleri de dikkate almanız önemlidir.

Hangi Bankalar Kentsel Dönüşüm Kredisi Veriyor?

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankaların sayısı her geçen gün artmakta. Türkiye’deki pek çok banka, kentsel dönüşüm projelerine destek olmak için özel krediler sunmaktadır. Bazı örnekler şunlardır:

 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Vakıfbank
 • Türkiye İş Bankası
 • Garanti BBVA
 • Akbank
 • Yapı Kredi Bankası
 • İNG Bank
 • Denizbank

Bu bankaların kentsel dönüşüm kredilerinin faiz oranları, geri ödeme süreleri ve diğer koşulları farklı olabilir. Ayrıca, kredi alabilmek için belirli şartlar sağlamanız gerekebilir, örneğin kredi notunuzun yeterli olması veya gelir belgesi sunmanız gibi. Kentsel dönüşüm kredisi veren diğer bankaların da araştırılması ve kredi koşullarının karşılaştırılması önemlidir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl, Ne Kadar ve Kaç Ay Alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerinden çıkmak zorunda kalan kiracılara devlet tarafından verilen bir destektir. Kira yardımı tutarı ve süresi, farklı belediyelerin ve ilgili kanunların belirlediği şartlara göre değişebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki bilgiler verilebilir:

 • Kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı: Kiracılara verilen kira yardımı tutarı, ilgili belediyenin belirlediği kira değerinin %20’si ile sınırlıdır. Yani, kiracılar en fazla kira bedelinin %20’si kadar bir kira yardımı alabilirler.
 • Kentsel dönüşüm kira yardımı süresi: Kira yardımı süresi, kiracının kaç ay boyunca destek alabileceği konusunda belirleyici olur. Bu süre de ilgili belediyenin belirlediği şartlara ve kentsel dönüşüm projesinin durumuna göre değişebilir. Ancak, genellikle kiracılar en fazla 12 ay boyunca kira yardımı alabilirler.

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için, kiracının ilgili belediyeye başvurması gerekir. Belediyeler, kiracıların kira yardımı için belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini ve başvuru sırasında bazı belgeler sunmaları gerektiğini belirtebilirler. Bu belgeler arasında, kira sözleşmesi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, kentsel dönüşüm projesinin etkilendiği bölgede oturulduğunu gösteren bir belge ve gelir belgesi gibi belgeler yer alabilir. Kiracılar bu belgeleri tamamladıktan sonra, belediyenin belirlediği başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvuru sonucu, ilgili belediye tarafından değerlendirilir ve kira yardımı uygun görülürse, kiracılar kira yardımını belirtilen süre boyunca alabilirler.

Kentsel Dönüşüme Giren Yerden Ev Alınır Mı?

Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir yerdeki evler, dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra yeniden inşa edilerek modern, sağlam ve güvenli hale getirilir. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecindeki yerlerdeki evler, yenilenerek değeri artan, modern binalara dönüştürülebilecekleri için gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Ancak, kentsel dönüşüm sürecindeki evlerin yeniden yapımı belirli bir süreç içinde gerçekleşebilir ve tamamlanma süresi boyunca ev sahibi olmak zor olabilir. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecinde yer alan bir bölgede ev almadan önce, evin bulunduğu bölgenin imar durumunun, belediyenin dönüşüm planlarının, evin değerinin ve yeniden inşa edilme durumunun dikkatle incelenmesi ve uzman görüşü alınması önerilir.

Kentsel Dönüşüme Giren Ev Satılır Mı?

Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir ev, dönüşüm projesi tamamlandıktan sonra satılabilir. Ancak, kentsel dönüşüm sürecinde ev sahibinin evini satması mümkün olmayabilir. Bunun nedeni, dönüşüm sürecinde evin yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili çalışmaların yapılması için tüm ev sahiplerinin anlaşması gerekliliğidir. Eğer tüm ev sahipleri anlaşma sağlayabilirse, kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında evler satılabilir ve konut sahipleri yeni evlerine taşınabilir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm sürecinde yer alan ev sahipleri, süreci yakından takip etmeli ve gerekli bilgi ve belgeleri doğru şekilde takip etmelidir.

Yorum Yap